mic
Câu hỏi:
Xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Hiện nay chi nhánh công ty Luật TNHH Thịnh Hưng (địa chỉ số 190 đường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Quỳnh Côi) có nhận hợp đồng ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng cho công dân tại xã An Thái. Tuy nhiên khi về xã xin xác nhận vào tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì cán bộ địa chính không trình lãnh đạo ủy ban xác nhận cho và cũng không có văn bản trả lời rõ lý do không xác nhận mặc dù Chi nhánh chúng tôi cử người về nộp tờ khai đã cách đây 15 ngày. Đề nghị UBND xã An Thái sớm xác nhận hoặc nếu không xác nhận thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để chi nhánh Công ty TNHH Thịnh Hưng có cơ sở trả lời công dân theo quy định.
Trưởng chi nhánh Luật sư Hoàng Thị Minh Du sđt: 0983329384
  • Ngày 12/7/2019, UBND xã An Thái nhận được công văn số 80/CV-TH ngày 08/7/2019 của công ty luật TNHH Thịnh Hưng về việc đề nghị UBND xã An Thái nhanh chóng xác nhận hồ sơ cấp GCN QSD đất của bà Trịnh Thị Thuy. Sau khi xem xét công văn và ý kiến phản ánh qua Cổng TTĐT của huyện, công ty luật có ý kiến là đã cử người về nộp tờ khai, nhưng người của công ty là không rõ ràng, không xuất trình được giấy tờ chứng minh là người của công ty, không có hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cũng như giấy ủy quyền của các bên. Thửa đất công ty luật ý kiến làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đang có đơn của công dân Nguyễn Ngọc Sơn tố cáo, và ông Nguyễn Văn Thùy cũng có đơn đề nghị giải quyết liên quan đến thửa đất. UBND xã An Thái đã tiến hành hòa giải giữa ông Thùy và ông Sơn, nhưng chưa giải quyết xong. UBND xã đã xin ý kiến của Phòng TNMT và Chi nhánh VPĐK đất đai Quỳnh Phụ về công văn của công ty luật Thịnh Hưng, do thửa đất đang có đơn tố cáo, UBND xã đã làm công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải đối với ông Sơn. Đây là vụ việc phức tạp, kéo dài, chính vì vậy, UBND xã tiếp tục xin ý kiến của cơ quan chuyên môn của huyện để cho hướng giải quyết. Trên đây là báo cáo của UBND xã An Thái.
    08/07/2019  |