mic
Câu hỏi:
Hỏi về thủ tục làm sổ hồng từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Cho tôi xin hỏi hiện tại đất tôi đang ở mang sổ hồng tên bố mẹ tôi. Giờ tôi muốn sang tên của tôi. Vậy tôi đến đâu làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đến cơ quan nào để làm sổ hồng.
Xin cảm ơn!
  • Xin mời công dân đến gặp cán bộ địa chính xã, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục hợp đồng tặng cho; Sau khi xong tất cả hồ sơ giấy tờ, xin mời công dân lên nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện vào các ngày hành chính, giờ hành chính từ chiều thứ 2 đến chiều thứ 6 hàng tuần. 
    24/06/2019  |