mic
Câu hỏi:
Xin giấy xác nhận số chứng minh thư nhân dân
Xin hỏi là trước e có đi làm thẻ căn cước nhưng không xin giấy xác nhận số chứng minh thư nhân dân. Bây giờ e muốn xin lại giấy xác nhận chứng minh thư nhân dân thì e cần lên công an huyện quỳnh phụ vào thời gian nào và cần mang theo giấy tờ gì ạ
  • Công dân muốn xin giấy xác nhận số CMND, xin mời đến Công an huyện vào giờ hành chính, ngày hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được xác nhận số Chứng minh nhân dân chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định gồm: Thẻ Căn cước công dân; Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có); Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có).
    12/06/2019  |