mic
Câu hỏi:
Trường quân đội
Cho em hỏi thời gian đăng kí và khám tuyển cho HS lớp 12 có nguyện vọng thi vào ngành quân sự năm 2019
  • Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 20/3/2019 đến khoảng ngày 10/4/2019 sẽ bắt đầu khám tuyển nghĩa vụ Quân sự cho học sinh lớp 12 có nguyện vọng vào ngành quân sự năm 2019.
    19/03/2019  |