mic
Câu hỏi:
Đề nghị thực hiện nội dung cuộc họp ngày 30/07/2018
Về việc triển khai nội dung cuộc họp về việc gia hạn thời gian nộp tiền đất đối với ông nguyễn thành linh người trúng đấu giá đất An vinh Quỳnh Phụ(lần 4)
Ngày 30/07/2017 tại Uỷ ban nhân dân huyện diễn ra cuộc họp về việc triển khai nộp tiền đất tại 17 lô đất trúng đấu giá An vinh
Thành phần gồm:
- Trung tâm phát triển quỹ đất
- Chi cục thuế huyện
- Phòng tài chính kế hoạch
- Đại diện uỷ ban xã An vinh
- Và một số phòng ban khác
I.Nội dung cuộc họp:
Đồng chí:Nguyễn Văn Nghiễm chỉ đạo
1.yêu cầu ubnd xã An Vinh giải phóng 2 lô đất 7,8 tại hương hoà an vinh quỳnh phụ.
2.Gia hạn cho người trúng đấu giá tới 25/09/2018
II.Kiến nghị công dân:
1.Tới thời điểm ngày15/09 UBND xã An Vinh vẫn chưa giải phóng được mặt bằng 2 lô đất 7,8 hương Hoà.
2.Đề nghị đồng chí phó chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo đến các phòng ban liên quan và người trúng đấu giá về nội dung cuộc họp cụ thể là gia hạn đến ngày 25/09/2018.
3. Người trúng đấu giá đa nộp đc 72% giá trị khu đất.Nay đề nghị huyện gia hạn thêm cho 45 ngày nữa để người trúng đấu giá nộp nốt 28% còn lại
  • Theo Công dân phản ánh, Ông Nguyễn Thành Linh- người trúng đấu giá 17 lô đất tại xã An Vinh với số tiền trúng đấu giá là 6.239.292.100 đồng. Chi cục thuế đã ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất cho 16 lô, số tiền ông Nguyễn Thành Linh phải nộp vào ngân sách nhà nước là 5.117.561.100 đồng - đã trừ số tiền bồi hoàn, xây dựng hạ tầng phải nộp về xã An Vinh là: 689.299.000 đồng. Như vậy còn 01 lô số 08 Chi cục Thuế chưa nhận được phiếu chuyển thông tin, nên chưa ban hành thông báo, đồng nghĩa chưa liên quan đến tính tiền chậm của lô này. Tính đến ngày 3/12/2018 Ông Nguyễn Thành Linh đã nộp tiền của 13 lô với số tiền là: 4.028.724.100 đồng, còn 03 lô (số 02, 04, 07) chưa nộp với số tiền là: 1.088.837.000 đồng. Theo chỉ đạo của UBND huyện, theo nội dung biên bản làm việc giữa một số ngành, xã An Vinh với ông Linh tại Trung tâm Quỹ đất ngày 18/10/2018 và theo văn bản của Ông Linh đề nghị huyện gia hạn đều thống nhất đến ngày 15/9/2018, từ ngày 16/9/2018 trở đi ông Linh chấp nhận việc tính tiền chậm nộp, chứ không phải gia hạn đến ngày 25/9/2018 như phản ánh của ông Nguyễn Thành Linh là không đúng.
    24/01/2019  |