mic
Câu hỏi:
Nghi dinh 62
Cho toi hoi thoi gian nay co lam vet cho nhung nguoi bi that lac giay to khong a
  • ăn cứ Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 QUYẾT ĐỊNH Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Công dân mang theo tất cả giấy tờ liên quan đến gặp cán bộ chuyên môn phòng LĐTBXH huyện để được giải quyết.
    24/01/2019  |