mic
Câu hỏi:
Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu
Cho em hỏi hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu cần những gì. E muốn xin cấp giấy chuyển hộ khẩu và có tới ubnd xã nhưng ubnd xã yêu cầu phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường chú của cơ quan công an nơi chuyển đến mới dc cấp. E có tới gặp công an nơi chuyển( công an thị trấn chơn thành, bình phước) đến hỏi và họ nói ko cần giấy đó, e cũng tìm hiểu trên các thông tin mạng và họ nói ko cần nhưng công an nơi xin giấy chuyển hộ khẩu (công an xã quỳnh ngọc, quỳnh phụ) vẫn yêu cầu phải có giấy đó mới cấp giấy chuyển hộ khẩu. Vậy ubnd huyện có thể cung cấp thông tin giúp e cần hồ sơ gì để cấp giấy chuyển hộ khẩu
E xin cám ơn
  • Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; quy định về việc cấp Giấy chuyển hộ khẩu như sau: 1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh; b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm: a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; b) Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây). 3. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để cơ quan Công an nơi chuyển đến thu sổ hộ khẩu cũ khi cấp sổ hộ khẩu mới. Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu những nội dung cơ bản sau: Thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ nơi chuyển đến. 4. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu. 5. Các trường hợp không cấp giấy chuyển hộ khẩu a) Các trường hợp thuộc khoản 6 Điều 28 Luật Cư trú; b) Các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 4 Thông tư này (trừ trường hợp đã được cơ quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản). Trường hợp ý kiến của công dân xã Quỳnh Ngọc, cần chuẩn bị đầy đủ thủ tục nêu trên. Lưu ý, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu phải ghi cụ thể địa danh hành chính nơi chuyển đến. Công an xã Quỳnh Ngọc có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân đến nơi cư trú mới. Việc thực hiện phải đúng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công An
    24/01/2019  |