mic
Tin nổi bật
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

 

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
891/QĐ-UBND 18/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ kỳ 2019-2023
03/2023/QĐ-UBND 27/12/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Phụ
04/2023/QĐ-UBND 27/12/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Quỳnh Phụ
1321/UBND-TNMT 12/12/2023 CV vv áp dụng thực hiện hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt; để triển khai thực hiện tại địa phương
02/2023/QĐ-UBND 10/12/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Văn hóa và thông tin huyện
Chuyên trang - Chuyên mục
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 349
Năm 2024 : 255.935