mic
Tin nổi bật
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

 

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1234/UBND-TNMT 23/11/2023 V/v rà soát, chấn chỉnh; tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả;
1125/UBND-TNMT 30/10/2023 V/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao,NTM kiểu mẫu đối với tiêu chí môi trường và tiêu chí chất lượng môi trường sống.
1110/UBND-NN 27/10/2023 V/v ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về thuỷ lợi Quý III, năm 2023 và tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh
146/KH-UBND 25/10/2023 Kế hoạch tháng hành động bình đẳng giới
1079/UBND-TNMT 19/10/2023 Về việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 203
Năm 2023 : 306.054