Báo cáo Quan điểm chỉ đạo của huyện về vị trí, địa điểm dự kiến Quy hoạch điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung của huyện tại An Cầu, Quỳnh Phụ

Báo cáo Quan điểm chỉ đạo của huyện về vị trí, địa điểm dự kiến Quy hoạch điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung của huyện tại An Cầu, Quỳnh Phụ

Báo cáo Quan điểm chỉ đạo của huyện về vị trí, địa điểm dự kiến Quy hoạch điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung của huyện tại An Cầu, Quỳnh Phụ
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 135