avatar 30(4).jpg

Đ/c Nguyễn Quang Cơ

BTV Huyện Ủy - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

 

 

avatar 30(9).jpg

Đ/c Nguyễn Văn Nhiễm

BTV Huyện Ủy - Phó chủ tịch UBND huyện

avatar 30(10).jpg

Đ/c Vũ Xuân Hùng

BTV Huyện ủy - Phó chủ tịch HĐND huyện

avatar 30(11).jpg

Đ/c Phạm Hồng Thái 

Huyện Ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện

avatar 30(12).jpg

Đ/c Vũ Thị Hoa

Huyện Ủy viên - Phó chủ tịch HĐND huyện

 

 

                         avatar 30(4)(6).jpg

                               Nguyễn Văn Phát

                      HUV-Phó chủ tịch UBND huyện