avatar 30(4).jpg

Đ/c Nguyễn Văn Điều

Tỉnh ủy viên - BTV Huyện ủy - Bí thư Huyện Ủy

avatar 30(4).jpg

Đ/c Vũ Văn Liệu

BTV Huyện Ủy - Phó Bí thư TT Huyện ủy