mic
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 94 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 9: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp;

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 8: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 6: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp;

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 5: Đăng ký khai sinh kết hợp với đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 4: Đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp;

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 3: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Không.

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 2: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài;

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Không.

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 1: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở Việt Nam;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Không.

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 7: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp;

Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục 1: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải UBND huyện Quỳnh Phụ

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hòa giải ở cơ sở Đã có hiệu lực
Thủ tục 2: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện UBND huyện Quỳnh Phụ

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

Phổ biến giáo dục pháp luật Đã có hiệu lực
Thủ tục 1: Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

Phổ biến giáo dục pháp luật Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 43