mic
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 129 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 17: Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 16: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 15: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc thay đổi hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 14: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 13: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 12: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 11: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 10: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 09: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện.

Quản lý phương tiện thủy nội địa Đã có hiệu lực
Thủ tục 08: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

Quản lý Kết cấu hạ tầng đường bộ Đã có hiệu lực
Thủ tục 07: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

Quản lý Kết cấu hạ tầng đường bộ Đã có hiệu lực
Thủ tục 06: Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường huyện đang khai thác. UBND huyện Quỳnh Phụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

Quản lý Kết cấu hạ tầng đường bộ Đã có hiệu lực
Bản đồ hành chính

Vị trí địa lý

Diện tích: 209,6 Km2

Dân số: 245.188 người

Bình chọn
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 159
Hôm qua : 416