Là địa phương có đàn gia súc, gia cầm lớn của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2018 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.