Sáng ngày 23/8, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập các đơn vị trường học năm 2018.