1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chánh VP: Nguyễn Văn Khoa

Phó CVP: Nguyễn Hồng Long

Phó CVP: Mai Văn Dân

Phó Ban Pháp chế: Trần Xuân Mai

Phó Ban KT XH: Đỗ Thị Hải

Số điện thoại cơ quan: 02273.863.272

2. Phòng Công thương huyện

Trưởng phòng: Phạm Đình Quý

Phó trưởng phòng: Vũ Duy Trà

SĐT: 02273.863.215

3. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Roanh

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đỗ Toán

SĐT: 02273.863.214

4. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Triệu

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương

SĐT:02273.863.296

5. Phòng Lao động TBXH huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Thắng

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thúy Mùi

SĐT: 02273.863.222

6.Phòng Nội vụ huyện

Trưởng phòng: Vũ Hồng Hà

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Đĩnh

Phó trưởng phòng:Nguyễn Văn Đô

SĐT: 02273.913.277

7. Phòng Văn hóa thông tin huyện

Trưởng phòng: Vũ Trung Tuấn

Phó trưởng phòng: Bùi Thị Nhẫn

SĐT: 02273.914.338

8. Phòng Tài chính  kế hoạch huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phát

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Nhàn

Phó trưởng phòng: Vũ Quang Yên

SĐT: 02273.863.224

9. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện

Trưởng phòng: Phạm Hồng Vương

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Diễn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đình Tuấn

SĐT:02273.911.243

10. Phòng Tư pháp huyện

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang

Phó trưởng phòng: Lương Quý Phái

SĐT: 02273.863.309

11. Phòng Y tế huyện:

Trưởng phòng: Phạm Hồng Thái – Phó chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng phòng

SĐT: 02273.914.337

12. Thanh tra huyện

Chánh thanh tra: Nguyễn Văn Trọng

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Việt Hùng

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Tiến Mạnh

SĐT: 02273.863.225