tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện tốt các nội dung trọng tâm công tác năm đồng thời tiếp tục nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn quán triệt và thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:


( Ngày 15 tháng 04 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Quỳnh Phụ
Địa chỉ: Tổ 4, Khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3863.623 Fax: (036).3863.272 E-mail: