Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2015

Ngày 19/12/2104 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2015. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn huyện năm 2015. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2015; UBND huyện yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sau:


( Ngày 15 tháng 05 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Quỳnh Phụ
Địa chỉ: Tổ 4, Khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3863.623 Fax: (036).3863.272 E-mail: