Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

( Ngày 30 tháng 03 năm 2015 )    
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Quỳnh Phụ
Địa chỉ: Tổ 4, Khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3863.623 Fax: (036).3863.272 E-mail: